radio.anime24.pl

pokemoncrystal.wxv.pl

japan-style
Login:

Haso:

Nowe haso | Rejestracja
anime24 anime-list.hoshi-fusion.com.pl
Nawigacja
Aktualnie online
· Goci online: 1

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 2,239
· Najnowszy uytkownik: rebeccaqx60
Aktualne projekty
Nazwa Operator Status Postp
Polityka hase dla systemu HF Hisashi W trakcie prac 45% Postp: 45%
zmiana nazwy uytkownika Hisashi W trakcie prac 2% Postp: 2%
Automatyzacja Predefiniowanych ustawie cz 1 Hisashi W trakcie prac 2% Postp: 2%
Lista Przebojw Hisashi W trakcie prac 1% Postp: 1%
Tryb Super Administratora dla ustawie Hisashi Planowany 1% Postp: 1%
Polityka Prywatmoci
Polityka Prywatmoci


Autor: Hisashi
Korekta: Hisashi
Dodano: 2013.04.04 04:26
Ostatnio aktualizowano: 2015.04.07 04:37Wstp


Celem naszego portalu jest bezpieczestwo jego uytkownikw jak i informacji jakie przechowuje nasz portal, gdy zdajemy sobie spraw i internauta pragnie by anonimowy a przy tym czu si bezpiecznie bdc jednym z naszych uytkownikw niezalenie od tego czy jest zarejestrowanym uytkownikiem czy te tylko anonimowym czytelnikiem treci zamieszczanych w naszym portalu.


Gromadzenie danych


Ze wzgldw bezpieczestwa nasz portal gromadzi pewne dane o swoich uytkownikach do ktrych jest nadzorowany oraz cile okrelony dostp administracyjny. Jednoczenie zgodnie z nasz polityk prywatnoci oraz zaufanie opieramy na nastpujcych elementach:

- ograniczeniu iloci danych osobowych, zbieranych od uytkownikw,

- systemie rejestracji uytkownikw,

- wyranym oddzieleniu treci reklamowych od reszty witryny, br>
- ochronie uytkownikw przez niepodanymi treciami, spamem (niechcianymi wiadomociami) i reklam,

- prawie do wgldu, edycji i usuwania swoich danych osobowych.


Dostp do poszczeglnych usug i czci witryny jest zrnicowany. Moesz odwiedza nas zarwno jako anonimowy uytkownik(Go), jak i zarejestrowany uytkownik.

Do niektrych elementw witryny maj dostp jedynie zarejestrowani uytkownicy lub upowanieni przez waciciela portalu administratorzy, ktrych prawa s cile okrelane przez waciciela portalu. Wprowadzone ograniczenia maj na celu podniesienia bezpieczestwa samych uytkownikw jak i ich danych osobowych jak oraz caej treci zamieszczanej na naszym portalu.

Rejestrujc si w serwisie udostpniasz nam pewne swoje dane do ktrych masz dostp w kadej chwili od momentu zalogowania si do portalu. Gromadzone przez nas dane s przeznaczone tylko dla potrzeb funkcjonowania serwisu jak i bezpieczestwa ich wacicieli jak i osb uprawnionych do dostpu do nich. Szczeglnie chronimy Wasze dane osobowe, ktre musz by waciwie zabezpieczone. Nasz portal nie udostpnia danych osobowych adnym podmiotom lub instytucjom trzecim ani te nie prowadzi odsprzeday danych osobowych.

Jednoczenie zastrzegamy sobie prawo do udostpnienia danych osobowych osobom trzecich w nastpujcych wypadkach:

- jeeli wymagaj tego przepisy obowizujcego prawa - gdy dostpu do danych zada uprawniony do tego organ pastwa, w zwizku z naruszeniem przez Uytkownika oraz za porednictwem witryny przepisw prawa pastwowego lub midzynarodowego,

- po wczeniejszej zgodzie Uytkownika, w sytuacji przekazania przez wydawc opieki nad witryn innemu podmiotowi, pod warunkiem zaakceptowania przez niego naszej Polityki Prywatnoci.


Logowanie i Rejestracja


Do momentu rejestracji kady uytkownik jest traktowany jako anonimowa osoba o ograniczonych prawach dostpu do pewnych czci naszego portalu a jedyne informacje gromadzone na temat takiego uytkownika to logi z sesji poczenia zawierajce dane na temat daty i czasu rejestracji sesji jak i informacji o urzdzeniu z jakiego dokonano poczenia ze stron takimi jak: Adres IP urzdzenia system operacyjny czy te nazwa i wersja przegldarki internetowej itp.; zapisane na serwerze naszego portalu.

Rejestracja jest dobrowolna i zwiksza funkcjonalno portalu dostpn dla uytkownika jak i bezpieczestwo przy korzystaniu z portalu. Proces rejestracji wymaga akceptacji regulaminu portalu dostpnego na forum, w formularzu rejestracyjnym nastpujcych oraz podania nastpujcych obowizkowych danych:

- prawdziwego adresu email sucego do aktywacji konta uytkownika droga poczty elektronicznej

- login’u czyli nazwy pod jak tworzymy konto uytkownika

- hasa logowania zabezpieczajcego konto uytkownika przed dostpem do konta uytkownika przez osoby niepowoane

Pominicie ktrego z powyszych elementw lub podanie nieprawidowego adresu poczty elektronicznej uniemoliwi rejestracj w witrynie - nie otrzymasz wiadomoci z kodem aktywujcym konto. Przez to nie bdzie mona zalogowa si na Twoje konto. Jednoczenie informujemy e musisz wypeni te pole weryfikacyjne z kodem obrazkowym oraz przeczyta i zaakceptowa regulamin portalu.

W formularzu rejestracyjnym mona take znale miejsca na dodatkowe informacje, ktrych nie musisz nam podawa. Jednoczenie w edycji profilu masz moliwo wgldu jak i edycji wprowadzonych danych osobowym ktre dla ciebie zbiera i wywietla strona/wtyczka Centrum Uytkownika. W czasie rejestracji moesz rwnie podj decyzj o ukryciu swojego adresu poczty elektronicznej przed innymi uytkownikami witryny.

Pomimo posiadania konta uytkownika w witrynie, cay czas moesz odwiedza nas jako anonimowy go. Jeli jednak zechcesz uzyska dostp do niektrych elementw witryny i skorzysta z uprawnie zarejestrowanego uytkownika, musisz zalogowa si, czyli poda w formularzu logowania:

- nazw uytkownika,

- haso.

Zalogowany uytkownik przestaje by anonimowy. Wybr dotyczcy anonimowego lub rejestrowanego przegldania strony naley tylko i wycznie do Ciebie.


Prawo podgldu, poprawiania i usuwania danych osobowych


Kademu uytkownikowi przysuguje prawo do wgldu i modyfikacji podanych przez siebie danych. Kadej takiej zmiany uytkownik moe dokona samodzielnie - wystarczy po zalogowaniu wybra pozycj Edytuj profil, znajdujc si w menu uytkownika oraz w Centrum Uytkownika.

W kadej chwili moesz zrezygnowa z uprawnie zarejestrowanego uytkownika i skorzysta z prawa usunicia, zablokowania lub ukrycia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu naley skontaktowa si z administracj witryny i poinformowa o swojej decyzji.


Logi systemu – Logi administracyjne


Na naszej witrynie po za logami sesji na serwerze w systemie cms mamy system logw ktry rejestruje nastpujce zdarzenia:

- historie rejestracji kont oraz logowa uytkownika w celu weryfikacji poprawnoci logowania i wylogowania z konta uytkownika oraz zaistniaych potencjalnych prb wama na konta uytkownikw portalu,

- histori restartu i zmian hase w celu weryfikacji wykonania tej operacji przez administratorw niszej rangi majcych prawo do danych kont uytkownikw jak i kont administratorw,

- rejestrowanie nadawanych uprawnie uytkownikom i administratorom portalu,

- aktualizacja oprogramowania systemu cms oraz zmiana kluczowych ustawie systemu cms zainstalowanego w portalu,

- logu z bdw debugowania kodu jak i bdy zwizane z baz danych serwera SQL.


Sesja jako metoda rejestracji i logowania uytkownika


Nasz portal uywa mechanizmu sesji zapisujc informacje o urzdzeniach czcych si z naszym portalem jak i o tym jacy uytkownicy si logowali czy te rejestrowali w specjalnym logu sesji serwera.


Uywanie 'cookies' (ciasteczek)


W czasie korzystania z witryny, na dyskach komputerw odwiedzajcych j osb zapisywane s mae pliki tekstowe nazywane 'cookies' ('ciasteczka'). W tych plikach znajduj si informacje o fakcie odwiedzenia naszej witryny, preferencjach uytkownika oraz o niektrych, podjtych w czasie wizyty w witrynie, dziaaniach uytkownika. Pliki te nie s wykorzystywane przez administracj witryny do zbierania poufnych danych. Kady ma prawo sprawdzi i zapozna si z ich zawartoci. Mona je rwnie swobodnie usun ze swojego komputera, bez szkody dla innych. Niektre operacje w witrynie wymagaj wczenia obsugi cookies, jednake ich wyczenie w przegldarce nie pozbawia uytkownika dostpu do wikszoci opcji witryny.

W trakcie korzystania z witryny na dysku s rwnie zapisywane cookies niektrych naszych usugodawcw, np. operatorw statystyk witryny czy systemu reklamowego, jednak nie naruszaj one zasad naszej Polityki Prywatnoci.

Poniej oficjalne informacje dotyczce zarzdzania ciasteczkami (cookies) w najpopularniejszych przegldarkach:

- wczanie i wyczanie obsugi ciasteczek w przegldarce FireFox,


- wczanie i wyczanie obsugi ciasteczek w przegldarce Internet Explorer,

- wczanie i wyczanie obsugi ciasteczek w przegldarce Chrome,,

- wczanie i wyczanie obsugi ciasteczek w przegldarce Safari,

- wczanie i wyczanie obsugi ciasteczek w przegldarce Opera.


Ochrona przed niepodanymi treciami, spamem i reklam


Zobowizujemy si do nie przesyania zarejestrowanym uytkownikom niepodanych, niezapowiedzianych, nieoczekiwanych informacji czy materiaw. Jedynymi informacjami, ktre uytkownik moe otrzyma w zwizku ze swoj aktywnoci w witrynie s: - powiadomienie o rejestracji z danymi do konta i odnonikiem do aktywacji konta w witrynie,

- powiadomienie o rozpoczciu lub zakoczeniu procedury odzyskania hasa do konta w witrynie,

- powiadomienie o odblokowaniu konta, jeli doszo do jego blokady,

- powiadomienie o podjtych przez moderatorw lub administracj witryny dziaaniach na forum, dotyczcych Twoich wiadomoci,


- proby moderatorw lub administracji witryny o dokonanie okrelonych w treci wiadomoci zmian w Twoich wiadomociach na forum,


powiadomienie o otrzymaniu nowej Prywatnej wiadomoci lub dopisaniu wiadomoci do obserwowanej dyskusji na forum, jeli uytkownik takich informacji sobie zayczy.

Wiadomoci te s wysyane automatycznie przez nasz system informatyczny i nie trzeba na nie odpowiada.

W adnym wypadku moderatorzy lub administracja witryny nie bdzie Ci prosi o podanie hasa do Twojego konta w witrynie. Jeli spotkasz si z tak sytuacj, skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj si z gwnym administratorem za pomoc podanych przez niego danych kontaktowych i poinformuj nas o tym.


Ograniczona gwarancja


Dokadamy wszelkich stara aby wci podnosi poziom bezpieczestwa i prywatnoci jakie deklaruje Prezentowane przez nas regulaminy i polityka prywatnoci jednoczenie majc wiadomo o zawodnoci systemw informatycznych. Zrzekamy si od odpowiedzialnoci jeeli z powodw niezalenych od nas lub zaistniaych zdarze nie bdcych w bezporednim stopniu nasz win lub naszym niewaciwym dziaaniem gromadzone przez nas poufne dane zostan jaki sposb zdobyte lub upublicznione przez osoby trzecie. Jednoczenie jestemy zobowizani do poinformowania odpowiednich instytucji lub osb o zaistniaym wycieku prywatnych informacji z naszej bazy danych.

Jednoczenie wyranie zaznaczamy, e w peni chronione oraz nieujawniane publicznie s tylko i wycznie dane podane podczas rejestracji w witrynie.

Dane osobowe podane w trakcie aktywnoci uytkownika w witrynie, np. na forum, w komentarzach i innych s jawne i dostpne dla wszystkich odwiedzajcych witryn. Nie mamy moliwoci uchronienia uytkownikw przed wykorzystaniem tych danych przez osoby trzecie, firmy lub instytucje. Z tego powodu dane te nie podlegaj w peni naszej Polityce Prywatnoci.


Zmiany w Polityce prywatnoci


Administracja witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoci bez obowizku powiadamiania o tym uytkownikw. Zmiany te mog nastpi tylko po to, by zapewni maksymalnie moliw poufno powierzonych nam danych osobowych. W tym dokumencie zawsze znajdziesz aktualn wersj naszej Polityki Prywatnoci. Administracj witryny oraz uytkownika obowizuje identyczna i aktualna Polityka Prywatnoci. Do Ciebie naley obowizek sprawdzenia, czy nie nastpiy zmiany w naszej Polityce Prywatnoci. Pod nagwkiem 'Historia dokumentu' zawsze bdzie widoczna data wprowadzenia ostatniej zmiany powyszego dokumentu.


Informacja kontaktowa


Jeli masz pytania, wtpliwoci lub sugestie dotyczce powyszej Polityki Prywatnoci, skorzystaj z formularza kontaktowego dostpnego na naszej stronie lub skontaktuj s z ktrym z naszych administratorw na podstawie danych z panelu Redakcja.Zegar
: :
R8HL Sprachen
Strefa DEV - VPS
Radio

Pozdrowienia
Ramwka
Top Lista